Sensorische Integratie Therapie

De verwerking van prikkels wordt sensorische informatie verwerking of sensorische integratie genoemd. Bij sommige kinderen verloopt de verwerking van informatie, die vanuit de zintuigen binnenkomt, niet zo soepel en vanzelfsprekend als het eigenlijk zou moeten. Zij nemen bijvoorbeeld informatie niet goed waar of ervaren prikkels sterker of juist minder sterk dan hun leeftijdsgenootjes. Binnenkomende informatie wordt niet optimaal door hen aan elkaar gekoppeld en kan zelfs invloed hebben op de motoriek en/of het gedrag van het kind. Het is daarom van groot belang vroegtijdig te starten met de juiste zorg, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen en weer "lekker in zijn vel" komt.

Door middel van een intake gesprek, een Sensory Profile oudervragenlijst en een sensomotorische onderzoek wordt gekeken of er sprake is van sensorische informatie verwerking problematiek. Als dat het geval is, wordt een behandelplan gemaakt waarbij zintuiglijke prikkels in spelvorm gedoseerd worden aangeboden.

Voorbeelden van indicaties kunnen zijn:

  • Angst om te bewegen, voor hoogte, draaien

  • Kent geen angst, beweegt veel, klimt graag (gevaarlijk) hoog

  • Moeite met lichaamsbesef, volhouden van een houding, beweegt houterig, doet bewegingen vaak te hard of te zacht, struikelt vaak

  • Vermijdt vies worden en aanraking of reageert hierop emotioneel/ agressief, raakt van streek tijdens verzorging of tanden poetsen.

  • Reageert negatief of vermijdend op onverwachte/ harde geluiden, snel afgeleid door geluiden.

  • Vermijdt (fel) licht, heeft moeite met vinden van spullen, moeite met puzzelen, is graag in donker, snel afgeleid, moeite met voorwerpen te vinden, kijkt zorgvuldig/ intens naar dingen

  • Heeft starre rituelen, is gevoelig voor kritiek, heeft angsten, heeft woedeaanvallen, heeft een zwakke frustratietolerantie, heeft moeite met verandering.