Zindelijkheid

Bij welke symptomen komt de kinderfysiotherapeut met het aandachtgebied bekken in beeld?

Wanneer er sprake is van:

  • Niet zindelijk met 4 jaar

  • Obstipatie: actueel of in de voorgeschiedenis

  • Herhaalde UWI'S ( (urineweginfecties)

  • Buikpijn

  • Blaaspijn/ - krampen

  • Aambeien

  • Wisselende consistentie van de ontlasting

  • evt. met soiling.

  • Bedplassen

  • Angst voor toiletgang

Ook in combinatie met andere klachten is het van belang aandacht te hebben voor bovengenoemde symptomen.

De hulpvraag goed uitvragen en prioriteiten stellen binnen de behandeling is van groot belang om het einddoel te kunnen halen.

De kinderfysiotherapeut is deskundig in het zoeken naar te beïnvloeden aspecten binnen bovengenoemde klachtenpatronen. De bekkenbodem staat binnen de behandeling centraal.

Wanneer er sprake is van pijnklachten in het buikgebied, weet de kinderfysiotherapeut hoe groot het belang is van het verminderen van de pijnklacht, om angst (voor mictie en defecatie) te voorkomen/te verminderen.

Binnen deze praktijk bestaat de mogelijkheid van flowmetrie en residubepaling.

Zicht krijgen op het verloop van de mictie en het bepalen van een residu is in mijn optiek onontbeerlijk.

Tot slot wil ik opmerken dat ik nauw samenwerk met mijn verwijzers en de ouders van de kinderen.